• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING

Läppformning med fillers är både en vetenskap och en konst! Läppfillers är den mest populära kosmetiska behandlingen och därmed kan komplikationer ofta uppstå under och efter behandlingen. Därför är efterfrågan på kompetenta och talangfulla injektions behndlare väldigt stor inom industrin. Derma Medicals masterclassutbildning i läppfiller lär dig allt du behöver för att erbjuda individuellt behandlade läppar till varje unik patient.

Under kursen ägnar du en hel dag åt att lära dig de olika teknikerna som finns tillgängliga för att uppnå ett visst läppresultat anpassat efter din kunds begäran.

Den omfattande praktiska träningen leds under noggrann övervakning av erfarna estetiska tränare i små grupper för att maximera din erfarnhet under kurssdagen. Dagens fokus ligger främst på de praktiska momenten för att tillåta tid för delegaterna att injicera så mycket som möjligt, och vi bokar därför ett väldigt högt antal läppmodeller för detta ändamål.

För att få delta i Derma Medicals Masterclassutbildning i läppfiller måste delegaterna ha slutfört en grundkurs i fillerbehandlingar.

Pris
15,000 SEK
Kurslängd
1 Heldag
Tid
10:00 – 16:30
Plats
Stockholm
Svårighet
mästarklass
CPD
8 timmar

Nya recensioner från våra utbildningskurser

Läppfiller Masterclass (1 Heldag) – Lärandemål:

1) Läppanatomi
– Ansiktsnerver, perioral muskulatur och vaskularitet

2) Rekommenderade fillerprodukter tillgängliga för läppförstoring

3) Konsultation och bedömning
– Undersökning
– Form / Symmetri / ojämnheter / Projektion
– Patientval
– Behandlingsmål; Upprätthålla realistiska förväntningar
– Mängder
– Kontraindikationer
– Biverkningar och möjliga komplikationer

4) Anestesi och upprätthållande av patientens komfort

5) Behandlingsområden och injektionstekniker
– Lip Border definition
– Lip Body enhancement
– Cupid’s Bow lift
– Philtrum columns
– Lip Pout volumisation
– Vectoring/Tenting
– Contouring
– Happy smile / upturned corners
– Vertical Fanning
– Heart-shaped lips
– PHI ratio

6) Kombinera estetiska behandlingar och maximera resultat
– Fillers och Botox

7) Eftervård och uppföljning

8) Hantering av komplikationer och lösningar
– Hyaluronidase: rekonstruering och injektionsteknik