• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING

Läppformning med fillers är både en vetenskap och en konst! Läppfillers är den mest populära kosmetiska behandlingen och därmed kan komplikationer ofta uppstå under och efter behandlingen. Därför är efterfrågan på kompetenta och talangfulla injektions behandlare väldigt stor inom industrin. Derma Medicals masterclassutbildning i läppfiller lär dig allt du behöver för att erbjuda individuellt formade läppar till varje unik patient.

Under kursen ägnas en hel dag åt en mängd av tillgängliga injektions tekniker för att uppnå unika resultat, helt anpassade efter kundens begäran.

Den omfattande praktiska träningen leds under noggrann övervakning av erfarna estetiska tränare i små grupper för att maximera din erfarenhet under kurssdagen. Fokus under dagen kommer främst läggas på praktisk injicering av läppar för att ge delegaten maximal möjlighet att träna på många unika modeller. För att uppnå detta bokas ett högt antal läppmodeller för kursen.

För att få delta i Derma Medicals Masterclassutbildning i läppfiller måste delegaterna ha slutfört en grundkurs i fillerbehandlingar.

Pris
15,000 SEK
Kurslängd
1 Heldag
Tid
10:00 – 16:30
Plats
Stockholm
Svårighet
mästarklass
CPD
8 timmar

Nya recensioner från våra utbildningskurser

Läppfiller Masterclass (1 Heldag) – Lärandemål:

1) Läppanatomi
– Ansiktsnerver, perioral muskulatur och vaskularitet

2) Rekommenderade fillerprodukter tillgängliga för läppförstoring

3) Konsultation och bedömning
– Undersökning
– Form / Symmetri / ojämnheter / Projektion
– Patientval
– Behandlingsmål; Upprätthålla realistiska förväntningar
– Mängder
– Kontraindikationer
– Biverkningar och möjliga komplikationer

4) Anestesi och upprätthållande av patientens komfort

5) Behandlingsområden och injektionstekniker
– Lip Border definition
– Lip Body enhancement
– Cupid’s Bow lift
– Philtrum columns
– Lip Pout volumisation
– Vectoring/Tenting
– Contouring
– Happy smile / upturned corners
– Vertical Fanning
– Heart-shaped lips
– PHI ratio

6) Kombinera estetiska behandlingar och maximera resultat
– Fillers och Botox

7) Eftervård och uppföljning

8) Hantering av komplikationer och lösningar
– Hyaluronidase: rekonstruering och injektionsteknik