• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING

Har du några frågor? Vi har svaren. Nedan finner du några av de mest vanligaste frågorna vi får om våra kurser i Botulinum toxin och Dermal Fillers. Behöver du ytterligare information var god kontakta oss genom att klicka på ikonen bredvid. 

Vilka kan delta i våra kurser?

De som kan delta i våra kurser är läkare, tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister och annan leg. sjukvårdspersonal.

Kan jag lära mig injicera Botulinum toxin trots att jag inte har förskrivningsrätt?

Ja, vi förser er med injektioner så att ni kan träna under utbildningsdagen. Efter kursen måste du dock ha en läkare som kan förskriva Botulinum toxin och som är medicinskt ansvarig på din klinik/ för dina behandlingar.

Kan jag misslyckas och inte bli godkänd på kursen och riskera att inte få mitt certifikat?

Du blir antingen godkänd eller icke godkänd på kursen. Vi tycker att det är viktigt att varje delegat ska uppnå en specifik kompetensnivå innan delegaten kan arbeta med säkra injektionsbehandlingar. När tillfredsställande kompetens uppvisas ges behörighetsbevis.

Vad ingår i kursen?

Våra kurser innehåller både teoretiska och praktiska delar som utrustar dig att behandla dina klienter säkert och effektivt. Morgonen börjar med didaktiska och interaktiva föreläsningar om ansiktet anatomi, ”det åldrande ansiktet”, och hur du ska konsultera dina klienter. Under eftermiddagen fokuserar vi på att sätta teorin i bruk med verkliga demonstrationer följt av one-to-one övervakade behandlingar på levande modeller. Det sista momentet under utbildningen ägnar vi oss åt ”business side of cosmetics” och anställningsmöjligheter efter avslutad utbildning.

När startar och slutar kursdagen?

Vi ber alla delegater vara på plats kl. 09.15 för kaffe/te och kort introduktion så att kursen kan börja kl. 09.30. Vi siktar på att avsluta kurserna kl. 17.00.

Vad behöver jag ta med mig?

Det enda du behöver ta med dig är papper och penna om du vill anteckna under dagen. Elektroniskt material kommer att skickas till dig i god tid före kursstart, så att fokus kan ligga på den praktiska biten under kursdagarna. Det är därför viktigt att du läser igenom det elektroniska materialet före kursstart.

Kommer jag få ett certifikat för kursen?

Ja, ett certifikat ges efter avslutad kursdag med teori och praktik.