• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING
Jill Curran

Jill arbetar tillsammans med Derma Medical Team som klinisk koordinator, vilket gör att de estetiska träningskurserna genomförs effektivt genom att organisera modeller och ge stöd till delegater och utbildare.