• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING
Dr Andreas Ruiz

Dr. Andreas Ruiz tog sin examen från den prestigefyllda tandhögskolan, Karolinska Institutet i Stockholm. Före tandläkarutbildningen tog Andreas en kandidatexamen i ekonomi och redovisning på Stockholms Universitet. Andreas arbetar som tandläkare inom den privata sektorn med fokus på munkirurgi och har också arbetat för OMFS avdelningen på Karolinska sjukhuset.

Dr. Ruiz har alltid haft passion för estetisk medicin eftersom han tror att den går hand i hand med och kompletterar tandvårds arbetet. Han avslutade sin estetiska utbildning i London hos Derma Medical och erbjuder nu regelbundna behandlingar i Stockholm.