• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING
Alice Blaker

Alice hanterar förfrågningar från utbildningsdelegater och böcker hos patienter och kosmetiska modeller för våra kliniker och träningsdagar. Hon hjälper med att besvara e-post, meddelanden och telefonförfrågningar dagligen. Alice arbetade tidigare som husets front för en stor brittisk kedja av hälsoparker och är stolta över att ge en bra service.