• SETTING THE GOLD STANDARD IN AESTHETIC TRAINING

Denna unika och omåttligt populära kurs utan dess like i världen, undervisas endast av Dr Zack Ally själv, grundaren av Derma Medical. Kursen har endast drivits i London och Dubai med delegater som flyger in från hela världen, men på grund av stor efterfrågan är nu kursen tillgänglig för bokning i Stockholm.

Här ligger fokus på att använda filler som ett medium för artisteri, där säker injicering och placering filler i ansiktet sker ur ett konstnärligt perspektiv, utan att lägga för mycket tyngd på hur lite eller mycket injektions material som används (så länge det är en säker mängd).

Kursen vänder sig till de mest erfarna estetiska injektionsutövarna som vill tillhöra toppskiktet inom sin industri. Den är en vidareutveckling av kunskaper som har bemästrats under foundation, advanced och masterclass kurserna där Dr Ally lär ut sina personliga tekniker som han använder sig utav i sin klinik.

Delegaten kommer att lära sig att se hela ansiktet ur ett artistiskt perspektiv, använda 6-12 ml av filler och kombinera olika behandlingar för att fullständigt transformera ansiktsdragen med magnifika resultat. Injicerare som avslutar kursen kan erbjuda klienter en av de mest ovanliga, unika, och efterfrågade behandlingarna – total omvandling av hela ansiktet med hjälp av endast filler!

Kursdeltagarna kommer att injicera en mängd av live modeller med nål och microcannula i kombination. Delegaten lär sig att skulptera maskulina drag och konturer hos män, bemästra symmetri och harmonisering av ansiktsprofilen, försköning och feminisering av yngre klienter samt strukturell föryngring av äldre patienter. De omedelbara resultaten är förbluffande och imiterar plastikkirurgi, trots användningen av endast filler.

Kursen sträcker sig över en heldag med djupgående teori inom anatomi och injektionsteknik. Majoriteten av dagen ägnas åt de praktiska momenten, med noggrann vägledning och övervakning av Dr Zack Ally själv, där demonstration och injicering av modeller sker i små grupper.

Delegaterna lämnar kursen med ojämförbar kunskap och kompetens inom konstnärlig injicering av en mångfald av klienter.

Pris
33,000 SEK
Kurslängd
1 Heldag
Tid
09:15 – 17:00
Plats
Stockholm
Svårighet
mästarklass
CPD
8 timmar

Nya recensioner från våra utbildningskurser

Artistic Facial Transformation (1 Heldag) – Lärandemål:

1) Introduktion av de senaste avancerade icke-kirurgiska injektionsteknikerna

2) Ansiktsanalys – Anatomisk/Konstnärlig/Expressiv

3) Ansiktsproportioner – Estetiska vinklar/behandlingsområden/PHI ratios

4) Läran om de 4 olika Ansiktstyperna– kategorier, morfologi & behandling

5) Teknisk vs Artistisk Injicering- Läran att utmärka sig bland andra injicerare

6) Produktval- Kvantitet & G’Prime

7) Injektionsteknik – instrument & användningsområden

8) Läran av Estetiska ansiktskoncept:

– Maskulinisering av ansiktsdrag

– Feminisering /Försköning

– Harmonisering av ansiktsprofil

– Strukturell Föryngring

9) Kombinera estetiska behandlingar samt maximera resultat

10) Artistic Facial Transformation certifiering och support efter avslutad kurs